Välkommen till AB Karit - Ekonomikonsult i Göteborg

 

Gör det du är bäst på, vi gör det andra

Låt oss ta hand om det administrativa och fokusera på att driva den verksamhet som ni brinner för. Tiden är din värdefullaste tillgång, bygg din egen verksamhet med den.

Vi anpassar oss till din individuella lösning som passar dig bäst.

Vi sköter även uppdrag hos Er.

En gren som AB Karit är specialister på är ekonomistyrning, där kan vi ge ett företag avancerad hjälp med exempelvis den månatkiga uppföljningen.

Vi är långsiktiga och lever på 100% nöjda kunder. Efter varje uppdrag, oftast månadsvis, får ni erforderliga rapporter om ert bolags situation. Ni kan då fatta rätt beslut.

Vi erbjuder även bokföring i molnet vilket gör att ni från Er dator kan följa allt vi gör.

Välkommen!

Klaes Mattsson

Våra verksamhetsområden:

Effektivisering, styrning, rationalisering, controlling och organisation
Advisory board
Bolagsbildningar, bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer